honlaptérkép  ]   [  kapcsolat  ]


 


 

Friss hírek:  
Falugondoki pályázat Kiskutas

Kiskutas Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskutas Község Önkormányzata Falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Zala megye, 8911 Kiskutas, Fő utca 63.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Személyszállítási feladatok ellátása, kapcsolattartás a lakossággal, önkormányzati intézményekkel. A lakosság szociális és egészségügyi alapszolgáltatásának biztosításában való közreműködés. Kiskutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló rendeletében, valamint a szakmai programban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

            

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Falugondnoki tanfolyam, vagy annak elvégzésének vállalása.
 • önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • vezetői engedély másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat az előírt képesítés megszerzésének vállalásáról, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • érettségi ,
 • gépjármű-vezetési gyakorlat
 • a községben eddig végzett, a lakosságot és közösséget szolgáló tevékenység alapján szerzett helyismeret
 • sajátos szociális helyzetek ismerete
 •  jó problémamegoldó képesség
 • önálló munkavégzés
 • jó kapcsolatteremtő képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskutas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8911 Kiskutas, Fő utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/113/2014. , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
 • Személyesen: Zalaszentiváni KÖH Nagykutasi Kirendeltsége, Zala megye, 8911 Nagykutas, Fő utca 21.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Kiskutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30 napon belül bírálja el. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – bármely szakaszában – érvénytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Halász Gábor polgármester (kiskutas@kiskutas.hu).

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskutas.hu honlapon szerezhet.

 

 

« vissza
Térfigyelő
A Kálócfapusztai Szűz Mária Neve Kápolna
tovább »
Kálócfapuszta kápolna
GALÉRIÁINK tovább »»
LAPOZGATÓ tovább »»
Együttműködő partnerek:
Helikon rádió
Zalai Hírlap
V. kerület
Nagykutas
eMagyarország
Festetics Kastélyszálló Szeleste
© 2008-2014. kiskutas.hu! Minden jog fenntartva! Webmester: Geszta